Onderhoud

Reparatie

Preparatie

disclaimer

Deze website is van 4x4 service Mesman.

4x4 service Mesman zet zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar zij geeft hiervoor geen garanties.
4x4 service Mesman kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
Al het digitale materiaal op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van 4x4 service Mesman worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan 4x4 service Mesman.

De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. 4x4 service Mesman heeft geen zeggenschap over deze websites. 4x4 service Mesman is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
4x4 service Mesman aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van informatie aangeboden door 4x4 service Mesman op welke manier dan ook.
Nederlands recht is van toepassing.